Konftel KT300

Adal AB

 • när du behöver en ny elektronik i din produkt för
  • nya kommunikationsmöjligheter
  • mer funktionalitet inom samma skal, på samma yta och till lägre kostnad
  • en effektivare produkt - med lägre strömförbrukning eller bättre prestanda
  • en lönsammare produkt - med modernare komponenter och billigare produktion

Adal AB

 • har expertis även inom analogteknik
 • har mycket lång erfarenhet av elektronikutveckling för krävande produkter
 • har vana av hela utvecklingskedjan eller delar därav
 • sköter underhåll samt vidareutveckling
 • gör även utredningar och förundersökningar
 • gör granskningar av befintliga produkter eller nya konstruktioner
 • arbetar i er egen utvecklingsavdelning eller fristående

DIRIGO

DIRIGO

KT300

KD4