Konftel KT300

Våra kunder har ofta produkter som måste fungera klanderfritt i besvärlig elmiljö

  • Vi har en egen mätplats för ledningsbunden immunitet
  • Vi har även tillgång till mätplats för emissionsmätning

  • Vi gör pre-compliancemätningar och vi kan administrera kompletta provningar
  • Vi felsöker EMC-problem på produkter och i kompletta installationer
  • Vi kan teknisk granskning och genomför tredjepartsutredningar
    och analyser av andra konstruktioner

  • Produkter vi konstruerat finns spridda över hela världen. Det har gett oss en möjlighet att arbeta med standarder och provningsförfaranden som gäller på andra kontinenter och vi kan både ta fram CE-deklarationer och hantera andra godkännanden

DIRIGO

DIRIGO

KT300

KD4