Konftel KT300

Ibland måste elektronik hållas igång långt efter att leverantören har upphört med service och support. Kanske finns inte ens dokumentation till hands.

Vi har många års erfarenhet av den typen av arbeten, t ex att felsöka logiskt på komponentnivå utan tillgång till dokumentation, utföra ”reverse engineering”, dvs utifrån en färdig produkt ta fram kretsschemor och annan dokumentation som behövs för service.

DIRIGO

DIRIGO

KT300

KD4